TV& VIDEO

Nâng cánh ước mơ - 02/3/2016

  • Nâng cánh ước mơ ngày 02/3/2016 - Cùng chương trình đến thăm gia đình nhà chị Đặng Thị Thoa tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.