TV& VIDEO

Nhịp cầu VTV8 - 02/7/2016

  • Nhịp cầu VTV8 ngày 02/7/2016 có một số nội dung chính sau: Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Mắt lụa, Đi theo mùa gió; Gặp gỡ và trò chuyện cùng diễn viên- người mẫu Đoàn Thanh Tài...