TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 12/8/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 12/8/2016 với nội dung chính: Ngư dân thất nghiệp do bán tàu đợi vay vốn nghị định 67.