TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Theo dòng thời sự - 20/9/2016

  • Theo dòng thời sự - 20/9/2016 với nội dung: Khánh Hòa tăng cường phòng chống Zika ở địa bàn du lịch; Đà Nẵng chủ động giám sát dịch bệnh Zika dịp ABG5...