TV& VIDEO

Đắk Nông: Các trường học dừng thu tiền xây dựng nông thôn mới

Thanh Ngọc, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 17:40 ngày 12/10/2017

VTV.vn - Hiện nay xã Nam Dong (Đắk Nông) đã dừng thu mỗi học sinh 400.000 đồng để đóng góp xây dựng nông thôn mới trong các trường học sau khi có phản ánh của các cơ quan báo chí.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã về kiểm tra thực tế tại địa phương và đề nghị UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jut không chỉ đạo các trường thu đóng góp xây dựng nông thôn mới, tránh gây áp lực cho các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cũng đã có báo cáo gửi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông về kết quả xác minh thông tin tất cả học sinh từ mầm non đến THCS phải đóng 400.000 đồng xây dựng nông thôn mới - là đúng như những gì các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Hiện tại, UBND xã Nam Dong đã gửi công văn đề nghị các trường dừng thu khoản đóng góp 400.000 đồng mỗi học sinh để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đối với những trường hợp đã nộp tiền nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh.