TV& VIDEO

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm quản lý hiệu quả các dự án BOT

TTXVNCập nhật 09:00 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để quản lý khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông.

Để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác có hiệu quả các dự án theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng lĩnh vực (đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không…) của quốc gia, khu vực, địa phương, làm cơ sở kế hoạch hóa đầu tư theo giai đoạn; tập trung ưu tiên đầu tư các công trình, dự án có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng, trong đó có đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là cơ chế huy động vốn của các tổ chức tín dụng cho phát triển hạ tầng giao thông; các chính sách đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước để hỗ trợ cho việc giảm thời gian thu phí của các dự án; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình giao thông, rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường quản lý Nhà nước, đặc biệt là việc lựa chọn nhà đầu tư và kiểm soát chất lượng các dự án hạ tầng giao thông từ khâu lập, thẩm định, quyết định đầu tư đến thực hiện đầu tư, thiết kế, thi công, nghiệm thu, kiểm toán, khai thác sử dụng… Trong đó, phải tính đúng, tính đủ tổng mức đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, tính giá phí, bố trí trạm thu phí, thời gian thu phí… nhằm bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư, đặc biệt là lợi ích của người dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải với các bộ, cơ quan, địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát tất cả các dự án BOT đã, đang đầu tư, bảo đảm chính xác về khối lượng, chi phí, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng, từ đó xác định chính xác thời gian thu, giá dịch vụ; đồng thời rà soát vị trí đặt trạm để khẳng định những vị trí phù hợp hoặc chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải quản lý tốt công tác khai thác, sử dụng các công trình giao thông, đặc biệt công tác quản lý việc thu phí, kiểm soát giá phí.

Cụ thể, phải chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về đầu tư các công trình giao thông nói chung, các dự án BOT nói riêng, chỉ rõ mặt được và những tồn tại; nêu rõ quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải về các ý kiến khác nhau qua phản ánh của dư luận, đặc biệt là vấn đề tổng mức đầu tư, vị trí trạm thu phí và mức giá phí; cần chủ động tham vấn ý kiến của các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu, trường đại học, hội nghề nghiệp để đưa ra cơ sở khoa học và thực tiễn trong đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT; chủ động làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung cần tuyên truyền, đặc biệt là các vấn đề đang được dư luận quan tâm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên tất cả các trạm thu phí BOT trên toàn quốc; tổng hợp, rà soát lại phương án đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phù hợp, bảo đảm đặt đúng vị trí của dự án trên cơ sở đánh giá tổng thể, khách quan, khoa học, công bằng giữa các nhóm đối tượng..

Huawei chuẩn bị hứng chịu đợt "tấn công" mới từ phương Tây

VTV.vn - Huawei hiện đang phải chịu nhiều áp lực và chuẩn bị hứng chịu đợt "tấn công" mới từ phương Tây kể từ khi Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu của tập đoàn này bị bắt.