TV& VIDEO

Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá các nhà máy xử lý rác

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 16:05 ngày 22/08/2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường sau những diễn biến xảy ra tại Quảng Ngãi liên quan đến việc người dân chặn xe rác, không cho đưa rác lên Nhà máy rác Sa Huỳnh, các buổi đối thoại không mang lại hiệu quả.

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ trợ đánh giá dự án xử lý rác nhằm thông tin đến người dân.

Được biết, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi được 5 dự án về lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt. Tất cả các dự án này đều có quy trình: phân loại, tái chế và đốt nhằm giảm thể tích chôn lấp và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, các dự án xử lý rác thải sinh hoạt nêu trên chưa tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân xung quanh khu vực dự án, do còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí xây dựng, khoảng cách an toàn, công nghệ xử lý, vấn đề ô nhiễm do dự án gây ra… Vì vậy, để có đánh giá khách quan về các vấn đề liên quan đến dự án xử lý rác trên địa bàn, làm cơ sở thông tin đến người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử đoàn công tác về Quảng Ngãi hỗ trợ rà soát, đánh giá tổng quát các vấn đề liên quan đến dự án, hỗ trợ đơn vị chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vào tháng sau

VTV.vn - Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông muốn đợi sau khi cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 17/9 kết thúc để công bố bản kế hoạch hòa bình Trung Đông.