TV& VIDEO

Quảng Trị ra quân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 11:14 ngày 14/05/2018

Tham dự buổi lễ có trên 400 người dân và các ban ngành trong toàn tỉnh Quảng Trị.

VTV.vn - Sáng nay (14/5), tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Trong những năm qua, công tác cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong tỉnh Quảng Trị được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề quản lý, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như ô nhiễm nguồn nước do rác thải, chất thải sinh hoạt và sản xuất vẫn còn xảy ra; ô nhiễm môi trường do việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) và vứt bỏ bao, vỏ đựng thuốc BVTV không đúng nơi quy định; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và nhà tiêu tự hoại chưa cao; nguồn lực đầu tư cho nước sạch và bảo vệ môi trường còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được yêu cầu…Để góp phần khắc phục những hạn chế này, thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường; huy động xã hội hóa để xây dựng các công trình nước sạch và bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ mít-tinh, hàng trăm người dân đã tham gia làm vệ sinh môi trường tại các trục đường chính trong huyện Hải Lăng.

Kon Tum: Hiệu quả công tác giảm nghèo

VTV.vn - Nhờ sự nổ lực, vận dụng và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng, đặc biệt là ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, tỉnh Kon Tum đã giảm được đáng kể số hộ nghèo.