TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 31/3/2017

  • Bản tin 11h30 ngày 31/3/2017 với những nội dung chính: Cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ; Đẩy nhanh dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững;...