TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 02/3/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 02/3/2019 với nội dung: Gia Lai phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn; Lớp xóa mù đặc biệt nơi vùng biên...