TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/11/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 08/11/2018 với những nội dung chính: Hội thảo khoa học quốc tế về biển đông; Huyện miền núi Quảng Nam bị cắt điện liên tục;...