TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 08/11/2019 với những thông tin đáng chú ý: Diễn biến bão số 6 & công tác phòng chống bão; Làng nghề thân thiện với môi trường...