TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 09/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 09/12/2019 với nội dung: Nuôi thành công rong nho Nhật bản tại Lý Sơn; Mỹ thừa nhận tụt hậu với Nga về phát triển vũ khí siêu thanh...