TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 10/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 10/12/2019 với nội dung chính: Nước biển Dung Quất có độ PH vượt mức cho phép; Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3;...