TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 10/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 10/6/2019 với nội dung: Nguy cơ cháy rừng ở Trung Bộ do nắng nóng; Khánh Hòa phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn...