TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 10/9/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 10/9/2019 với nội dung đáng chú ý: Hàng loạt dự án sai phạm tại hồ Tuyền Lâm; Triều Tiên phóng 2 vật thể chưa xác định...