TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/01/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 12/01/2018 với nội dung: Quảng Ngãi phát hiện cơ sở làm dấm ăn bằng axit; Gia Lai thu hồi đất bị lấn chiếm để trồng rừng...