TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/9/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 12/9/2018 với nội dung: Khai mạc diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN; Ninh Thuận ứng phó đợt khô hạn bất thường...