TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 14/11/2017

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 14/11/2017 với nội dung chính sau: Kỷ niệm 30 năm Unesco vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm ngày các liệt sĩ hy sinh tại hang tám cô...