TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 17/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 17/7/2019 với nội dung chính: Bình Định dồn sức chống hạn cứu lúa; Kết luận về sai phạm của công ty Bách Đạt An;...