TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 19/4/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 19/4/2019 với nội dung chính: Tan hoang rừng phòng hộ Cà Dy, Quảng Nam; Đà Nẵng tăng cường xử lý xe lôi;...