TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 19/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 19/6/2019 với nội dung chính: Đà Nẵng kiểm tra việc xả thải ven biển; Khởi tố 3 thành viên đoàn thanh tra Bộ xây dựng;...