TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 21/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 21/5/2019 với nội dung: Thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép; Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát...