TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 22/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 22/5/2019 với nội dung: Thanh tra sai phạm quản lý đất đai tại Quảng Nam; Trạm xử lý nước thải gây ô nhiễm khu dân cư...