TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 24/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 24/5/2019 với nội dung chính: Thừa Thiên Huế người dân vùng Đấm Phá thiếu nước sạch; Giải tỏa nuôi thủy sản trái phép đầm ô Loan;...