TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 25/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 25/6 với nội dung đáng chú ý: Ngày đầu tiên thi THPT quốc gia 2019; Nông dân Bắc Trung bộ gồng mình chống hạn;...