TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/8/2016 với những nội dung chính: Thông tin cập nhật bão trên biển Đông; Công bố hiện trạng rừng Việt Nam;....