TV& VIDEO

Bản tin 16h - 21/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 21/4 với các nội dung đáng chú ý: Khảo sát thực tế tình trạng cá chết ven biển; Quảng Trị phát hiện măng nhiễm chất vàng ô; Ủy ban châu Âu cáo buộc Google lạm dụng vị thế độc quyền.