TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 11/10/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 11/10/2018 với những nội dung chính: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tạm dừng thu phí; Đà Nẵng điều chỉnh quy định tách thửa đất;...