TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 12/02/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 12/02/2018 với những nội dung chính: Bóng và áo đội U23 được trả đấu giá 20 tỷ đồng; Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo;...