TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 12/10/2017

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 12/10 với nội dung đáng chú ý: Lũ khẩn cấp trên các sông ở Bắc và Bắc Trung bộ; Nga, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên...