TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 14/01/2018

  • Bản tin 16h VTV8 - 14/01/2018 với những tin tức đáng chú ý: Ngân hàng tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động ATM; Ngày "Chủ Nhật đỏ" tại Đà Nẵng...