TV& VIDEO

Bản tin 18h - 05/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 05/4/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Hai trường hợp đầu tiên nhiễm Zika tại Việt Nam; Chính Phủ hỗ trợ gạo cho vùng hạn Kon Tum; Thanh tra hoạt động quản lý và sử dụng rừng Sơn Trà...