TV& VIDEO

Bản tin 18h - 20/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 20/8/2016 với những nội dung chính sau: Thừa Thiên - Huế trồng rừng ngập mặn ven Phá Tam Giang; Giải quyết ùn ứ ở nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt...