TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 06/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 06/11/2019 với nội dung: Quốc hội chất vấn các vấn đề về nông nghiệp và công thương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm việc với giới chức Anh...