TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 06/12/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 06/12/2018 với nội dung chính: Ghi nhận từ kỳ họp HĐND một số địa phương; Gia Lai nóng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép;...