TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 06/12/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 06/12/2019 với nội dung chính: Giải quyết vướng mắc mua bảo hiểm tàu cá nghị định 67; Bố trí 1.000 tỷ đồng cho dự án khu đô thị đại học Đà Nẵng;...