TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 09/10/2019 với nội dung: Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh, Nghệ An; Sông cạn giữa mùa mưa...