TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/9/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 09/9/2019 với nội dung chính: Học sinh vùng lũ khai giảng muộn; Đường trở thành nơi tập kết chất thải xây dựng;...