TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/01/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 11/01/2019 với nội dung: Đảm bảo tiến độ 3 dự án giao thông lớn trong năm 2019; TNGT nghiêm trọng tại Gia Lai...