TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/5/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 11/5 với nội dung đáng chú ý: Thất thu ngân sách từ kinh doanh tour 0 đồng; Hội nghị Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại Singapore...