TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/7/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 11/7/2018 với nội dung: Nguy cơ thiếu nước vì sông Ba đổi dòng; Khó khăn của Việt Kiều ở Campuchia sau vụ cháy...