TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/9/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 11/9 với nội dung đáng chú ý: Diễn biến bão số 5 trên biển Đông; Hiểm họa cháy trong khu dân cư;...