TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 13/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 13/6/2019 với nội dung chính: Nắng nóng và nguy cơ thiếu nước tại miền Trung; Hà Tĩnh tập trung cứu lúa hè thu;...