TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 13/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 13/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Khắc phục sự cố vỡ đê tại Đắk Lắk; Bất cập tại cụm công nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh...