TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 14/3/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 14/3/2019 với nội dung: Đà Nẵng chấm dứt cơ sở sản xuất trong khu dân cư; Nguyên nhân quyết định ngừng bay Boeing 737 Max...