TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 14/6/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 14/6/2018 với nội dung: Ngư dân và nỗi lo tàu hậu cần nghề cá nằm bờ; Đà Nẵng tăng cường xử lý xe khách trá hình...