TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 14/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 14/6/2019 với nội dung: Chưa thể triển khai lắp đặt máy giám sát tàu cá; Đà Nẵng thiếu nước cục bộ...