TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 15/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 15/7/2019 với những nội dung đáng chú ý: Phú Yên: Đối thoại với người dân về di dời chợ Yến; Quảng Bình: Kiểm Lâm lại bị lâm tặc tấn công...