TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 18/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 18/6/2019 với nội dung: Giả mạo thương hiệu cây giống viện EA Kmat; Đà Nẵng kiểm tra thông tin có sán trong suất ăn...